REGELGEVING

 

 
 
Toepassingsgebied van de regelgeving
 
 
 
 
Wanneer is de energieprestatieregelgeving van toepassing ? Er gelden enkel EPB-eisen voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of voor werken die kaderen in een   vergund geheel. De energieprestatieregelgeving is enkel van toepassing op gebouwen die energie verbruiken, om ten behoeve van mensen een specifiek binneklimaat te verkrijgen. Zowel verwarming als koeling voor mensen vallen hieronder.

   
    Overgangsperiode: K of E    
   
Voor stedenbouwkundige aanvragen die ingediend werden sinds 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, kan de bouwheer kiezen tussen 2 eisenpaketten:
K 45 + Minimale ventilatie + U max / R min
of E 100 + Minimale ventilatie + Oververhitting + U max / R min.
   

 

 
Einde van de overgangsperiode
 
 
 
 
Sinds 1 januari 2007 is de overgangsperiode volledig beëindigd, en bestaat er geen keuzemogelijkheid meer. Er moet worden voldaan aan het volledige pakket EPB-eisen.
K 45+ E 100 + ventilatie + U max / R min + Oververhitting.